img_5172-1

Wyrośl podpaznokciowa (subungual exostosis) – wykład we Wrocławiu

Na samym początku czerwca, we Hotelu Terminal we Wrocławiu, po raz 5. odbyła się konferencja Medyczna Strona Podologii, organizowana przez zespół Podoland Daniela Abratkiewicza oraz Adriana Arkada. Podczas tego wydarzenia dr Tomasz Trochanowski miał przyjemność poprowadzić wykład pt. „Subungual exostrosis vs. osteofit. Fakty i mity” i dotyczył leczenia wyrośli podpaznokciowej (subungual exostosis) oraz związanych z tych schorzeniem rozmaitych aspektów medycznych.

W poniższym tekście dr Trochanowski przedstawił krótkie streszczenie głównych tez swojego wykładu.

Jak już sam tytuł wykładu sugeruje, wyrośl podpaznokciowa jest często mylona z osteofitem, pomimo faktu, że oba te wytwory charakteryzują się często inną etiologią i budową, a przede wszystkim – lokalizacją. Wyrośl podpaznokciowa powstaje najprawdopodobniej w wyniku urazu i występuje w zdecydowanej większości przypadków na dystalnym paliczku palucha. To miejsce występowania wyrośli powoduje deformację paznokcia, jego wrastanie oraz związany z tym ból. Wygląd morfologiczny palucha jest dość charakterystyczny: krótki paznokieć, często ze współistniejącą onycholizą, oraz uwypuklenie opuszki.

Podczas wykładu przedstawiłem możliwości leczenia wyrośli podpaznokciowej. Takie leczenie można podzielić na podologiczne – zachowawcze oraz lekarskie – chirurgiczne. Oba rodzaje terapii można również łączyć i takie kompleksowe leczenie jest najbardziej efektywne, biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie z przeprowadzonych wspólnie z podologami terapii wielu pacjentów. Rozpoczynając leczenie, zawsze stawiamy sobie cele, które chcemy osiągnąć. Do tych celów należą:

– uzyskanie ponownego wzrostu paznokcia

– utrzymanie prawidłowego toru wzrostu paznokcia i zapobieganie jego wrastania

– uzyskanie odpowiedniej długości paznokcia, co zapobiegnie nawrotowi wyrośli i narastaniu tkanek miękkich

– dobry efekt estetyczny.

Najczęściej rozpoczynamy całą terapię od leczenia zachowawczego w gabinecie podologicznym i po uzyskaniu wzrostu oraz odpowiedniej długości paznokcia, rozważamy wykonanie zabiegu chirurgicznego, który polega na usunięciu wyrośli oraz nadmiaru tkanki na opuszce. Do metod podologicznych zaliczamy m.in.:

– zakładanie klamer (osobiście preferuję UniBrace ze względu na możliwość zastosowania bardzo precyzyjnej siły, dostosowanej do danego paznokcia; zbyt silna klamra może oderwać płytkę od łożyska)

– zabieg metodą Arkady (rekonstrukcja płytki, wykonywana najczęściej przed zabiegiem chirurgicznym, i mająca na celu uzupełnienie ubytków płytki, odtworzenie jej pierwotnego kształtu oraz utrzymanie samej opuszki w odpowiednim niskim ułożeniu)

– taping, stosowany w celu obniżenia opuszki.

Wspomniane metody podologiczne są również stosowane po zabiegu chirurgicznym w celu utrzymania efektów zabiegu oraz podtrzymania dalszego, nieprzerwanego wzrostu paznokcia.

Podsumowując, należy powiedzieć, że obecnie w świecie medycznym istnieje stosunkowo mało informacji na temat wyrośli podpaznokciowych (subungual exostosis) i ich leczenia. W związku z tym na pewno warto rozwijać metody zachowawcze, które mogą często okazać się zupełnie wystarczające, mimo braku pełnego osiągnięcia zakładanych na początku celów. Dla pacjenta satysfakcjonujący może okazać się bowiem brak bólu, a nie idealny estetycznie palec, który, nawiasem mówiąc, też może okazać się trudny do osiągnięcia mimo zastosowanego leczenia chirurgicznego. Najważniejsze jednak jest to, że jeśli pacjent zostanie już poddany zabiegowi chirurgicznemu, to takiemu leczeniu zawsze powinno towarzyszyć leczenie zachowawcze – podologiczne, ponieważ końcowy efekt, zwłaszcza estetyczny, jest zdecydowanie lepszy.