img_2331

Stopa w świecie nauka medycznych – konferencja w Szczecinie

Podczas interdyscyplinarnej konferencji w Szczecinie, dr Tomasz Trochanowski, wspólnie z Adrianem Arkada,  przedstawili prezentację pt. “Wrastający paznokieć – problem wielu specjalizacji”.

Relacja dr. Trochanowskiego: Podczas tego wykładu podzieliliśmy się naszym doświadczeniem we wspólnym leczeniu pacjentów z problemem wrastającego paznokcia oraz pokazaliśmy, w jaki sposób może przebiegać współpraca między podologiem a lekarzem. Leczenie wrastającego paznokcia nie kończy się bowiem na samym wykonaniu zabiegu chirurgicznego, ale zaczyna się już wcześniej w gabinecie podologicznym od odpowiedniego przygotowania paznokcia oraz ewentualnego zmniejszenia stanu zapalnego. Także po zabiegu pacjent musi przestrzegać zaleceń, regularnie pojawiając się u podologa w celu doprowadzenia leczenia do końca.

Ta współpraca jest szczególnie istotna podczas leczenia wyrośli podpaznokciowej, ponieważ wtedy często jest potrzebne nawet kilkumiesięczne przygotowanie płytki paznokcia zanim dojdzie do zabiegu chirurgicznego. Opieka pozabiegowa może być równie długa, jednak końcowy efekt może być spektakularny.

Problem wrastającego paznokcia dotyczy nie tylko chirurgów, ale także innych lekarzy specjalistów jak dermatolodzy, ortopedzi, ponadto fizjoterapeutów.

Dlaczego fizjoterapeuci? Ponieważ wrastający paznokieć to także problemy biomechaniki stopy.