img_3276

Londyn i Reading w Wielkiej Brytanii – konsultacje pacjentów

Dr Tomasz Trochanowski: Od początku 2019 ponownie zacząłem konsultować pacjentów w Wielkiej Brytanii. Obecnie przyjmuję w Top Medical Clinic w dzielnicy Croydon w Londynie oraz w Medicare Clinic w Reading i Slough. Obie kliniki (dokładne adresy klinik znajdują się w zakładce Kontakt) prowadzą przede wszystkim poradnie specjalistyczne. Będę miał przyjemność przyjmować również pacjentów z problemami podologicznymi, w tym z wrastającymi paznokciami. Metody leczenia wrastających paznokci, które stosuję w codziennej praktyce (metoda Arkady, plastyka wałów paznokciowych), są rzadko stosowane w Wielkiej Brytanii w porównaniu z np. fenolizacją.
Moja zawodowa przygoda w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się w 2014 roku. W marcu 2014 uzyskałem rejestrację w GMC (General Medical Council), zaś w kwietniu zacząłem pracować na stanowisku Specialty Doctor na oddziale rehabilitacji neurologicznej Harwey Ward w East Kent Hospitals University.
W 2016 roku podjąłem pracę w roli Consultanta w Nottingham University Hospitals. Większość zawodowego czasu spędzałem w oddziale rehabilitacji neurologicznej Linden Lodge w City Hospital, gdzie byłem odpowiedzialny za leczenie pacjentów po chorobach neurologicznych, np. stwardnienie rozsiane, polineuropatie. Konsultowałem również pacjentów na oddziale urazowym Major Trauma w Queen’s Medical Centre.

Proces rehabilitacji pacjentów przebywających na oddziale jest bardzo dobrze zaplanowany. Każdy pobyt zaczynał się od tzw. admission meeting, na który byli zapraszani członkowie najbliższej rodziny oraz sam pacjent, jeżeli tylko pozwalał na to jego stan. W trakcie tych spotkań obecni byli wszyscy członkowie zespołu rehabilitacyjnego, odpowiedzialni za danego pacjenta: fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog, dietetyk, pielęgniarka, pracownik socjalny. Jako lekarz Consultant byłem odpowiedzialny za pracę danego zespołu i na początku każdego spotkania przedstawiałem wszystkie aspekty medyczne dotyczące pacjenta. Zazwyczaj podczas tego spotkania ustalany był termin kolejnego spotkania, na którym pacjent i rodzina informowani byli o postępach leczenia i rehabilitacji. Dla mnie ważne było to, że zarówno pacjent jak i rodzina byli dokładnie poinformowani na temat
tego, co się aktualnie dzieje u pacjenta podczas jego pobytu na oddziale. Poza tym dla zespołu
rehabilitacyjnego każde spotkanie było dobrą okazją do przedyskutowania uzyskanych postępów leczenia i ewentualnej modyfikacji dalszej terapii. Żaden pacjent nie był wypisywany z oddziału zanim nie uzyskał zakładanych celów rehabilitacji, stąd pobyty niektórych z nich trwały wiele miesięcy.
Zdarza mi się słyszeć wiele negatywnych opinii na temat działania NHS w Wielkiej Brytanii. Na pewno nie jest to system idealny, jak zresztą każdy publiczny system opieki zdrowotnej. Jednak trzeba przyznać, że NHS umożliwia pacjentom w Wielkiej Brytanii bardzo szeroką i kompleksową opiekę. W porównaniu z prywatnym systemem leczenia zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii, leczenie w ramach NHS na pewno wymaga zdecydowanie więcej cierpliwości, ponieważ pacjenci często muszą bardzo długo czekać na wizytę (bardziej miesiące niż tygodnie) oraz nie mają możliwości wykonania każdego rodzaju leczenia ze względu na brak refundacji – wykonuje się najprostsze i najtańsze procedury, niekoniecznie te najlepsze estetycznie, czego przykładem jest fenolizacja macierzy przy wrastających paznokciach.