Tomek_Adrian_certyfikat_plastyki

Chirurgiczne korekty wałów paznokciowych w naszym Centrum

Lekarz z naszego Centrum Tomasz Trochanowski oraz Adrian Arkada wspólnie przeprowadził kolejne zabiegi chirurgicznej korekty (tzw. plastyki) wałów paznokciowych. Zabiegi plastyk, razem z Metodą Arkady, stanowią bardzo skuteczny sposób leczenia wrastających paznokci.

Adrian Arkada jest wynalazcą kostki i zarazem samej Metody. Na bazie swojego olbrzymiego doświadczenia leczenia wrastających paznokci, Adrian Arkada wprowadził również liczne modyfikacje zabiegów plastyk, które skutkują m.in. znakomitym ostatecznym efektem kosmetycznym.